ДП Навчально-курсовий комбінат АТВТ «ТРЕСТ «ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОБУД», 2010 р.

Курси підготовки та перепідготовки за робочими спеціальностями

Навчально-курсовий комбінат є навчальним закладом безперервної підготовки кадрів. Всі вказані нижче професії ліцензовані міністерством освіти України. Ми готуємо спеціалістів за обраними професіями, здійснюємо перепідготовку і підвищення кваліфікації спеціалістів.

На сьогодні Навчально-курсовий комбінат здійснює навчання за такими професіями:

- електрозварник ручного зварювання,
- електрогазозварник,
- газорізальник,
- оператор котельної,
- оператор заправних станцій,

Теоретичне навчання слухачів проводиться в обладнаних навчальних класах НКК, підприємств, установ і організацій, згідно з укладеними на те угодами. Виробниче навчання з слухачами проводиться на механізмах, обладнанні та устаткуванні діючих підприємствах замовників та партнерів

Всі напрямки професійного навчання забезпечені необхідною навчально-методичною документацією. Постійно ведеться доповнення навчально-методичної документації згідно нових вимог та нормативів. Розроблені робочі навчальні плани, конспекти, перспективно-тематичні плани, плани уроків, перелік навчально-виробничих робіт, білети для проведення кваліфікаційних екзаменів.

Викладачі призначаються з осіб, які мають вищу освіту за фахом навчання, великий досвід виробничої та педагогічної роботи. Кваліфікаційний рівень робітника, його кваліфікаційна характеристика визначається згідно з нормативними документами, які вміщують вимоги до освіти, перелік основних знань, навиків, умінь, які повинен мати робітник відповідної професії. Цій меті слугує весь навчальний процес в центрі.

В НКК є навчальні аудиторії, лабораторія, майстерня, полігон, які відповідають необхідним умовам. Слухачі, які навчаються з відривом від виробництва, проживають в гуртожитку.

Базові підприємства надають необхідне обладнання, прилади, інструменти, робочі місця для проходження практики.
Україна, 07300, Київська область,
м. Вишгород, вул. Набережна, 7/1,
+38(04596)5-48-62,
+38(044)579-23-55,
e-mail: office@nkk.kiev.ua